BG-achter-computer

Het buzzwoord van deze maand: data alignment

Het zal u niet ontgaan zijn…. Het buzzwoord van deze maand is ‘data alignment’. Er is veel over gesproken, tijdens het ABN AMRO tennistoernooi 2017, op de TU Delft, bij TNO en de brancheverenigingen van groothandels.

De highlights

De Nederlandse groothandelssector wordt gezien als een van de belangrijkste drijvers voor de Nederlandse economie. Met een omzet van bijna 400 miljard, waarvan een derde uit export bestaat, levert de groothandel meer dan 50% bijdrage aan het bruto nationaal product van BV Nederland. Tel daar het aantal van 500.000 werkenden in deze sector bij op en het belang is onderbouwd.

Oplossingen in samenwerking…

Dat er veel uitdagingen zijn in de hedendaagse groothandel, internetverkopen en supply chain is niet nieuw. En dat deze uitdagingen te lijf gegaan moeten worden met slimme en toekomstbestendige automatiseringsoplossingen ook niet. Al eerder hebben we geschreven over het belang van samenwerken, en dan niet alleen in de B2B- maar ook in de B2C-markt. Met leveranciers samenwerken in de keten, kan alleen als er voldoende transparantie bestaat. Hiermee wordt uiteraard niet bedoeld dat het geheim van het succes van je groothandel gedeeld wordt, maar wel dat de communicatie rondom een product en dienst goed wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen de partners in de bedrijfsketen deze informatie gebruiken en verrijken.

Data alignment

Data alignment is het afstemmen van productgegevens op de doelstelling van de leverancier. Door het delen van informatie kan samenwerking efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Data alignment is de moderne naam voor iets dat al jaren geleden is ingezet en als gevolg van de digitalisering een steeds grotere rol speelt in de intrnationale handel. Bijvoorbeeld in de jaren ’70, toen is Albert Heijn gestart met de introductie van de barcode, afgekeken van branchegenoten in de Verenigde Staten. Nu wordt de barcode door de hele keten van leverancier naar klant gebruikt en wordt er continu verder doorontwikkeld met onder meer QR-codes en RFID. De tak van sport verandert naar een teamsport. Het is bewezen dat samenwerken in de keten direct invloed heeft op de winstgevendheid en kostenbeheersing van de (groot)handelssector waarin je opereert: data alignment. De druk op de marge als gevolg van concurrentie, internetgrensoverschrijdende handel, fluctuerende personeelskosten, wet- en regelgeving, belastingen, en im- en export heffingen is lastig de besturen. Start daarom bij inzicht in de bedrijfsprocessen, maak samen met uw partners de keten transparant en bepaal daarna de verkoopstrategie. Stem je data af op de keten waarin je opereert; data alignment.

Automatisering is het sleutelwoord

Door de gegevensuitwisseling verder te automatiseren, kan er sneller en beter inzage verkregen worden in de beschikbaarheid, productie-cycli en leveringsmogelijkheden van leverancier naar de klant. Ook track & trace van geleverde producten wordt inzichtelijk, helemaal van klant terug naar de bron. JIT (Just in Time) productie en leveringen kunnen met dynamische bestelprocessen verder worden geoptimaliseerd. Kortom, verhoog marges en versterk uw concurrentiepositie door vergroting van uw bedrijfsefficiency. Verder praten? Neem contact met ons op.

cta
Benieuwd wat Distri Data kan betekenen voor uw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een demo.