achtergrond-1

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft de rol van Distri Data als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Distri Data kan persoonsgegevens over jou verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je deze website bezoekt. Distri Data zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Distri Data met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Algemene verordening gegevensbescherming

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de Algemene verordening gegevensbescherming in acht. Jouw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens

Indien je via de website een e-mail aan Distri Data verstuurt of een formulier invult, word je in sommige gevallen gevraagd jouw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden door Distri Data verwerkt conform onze verwerkersovereenkomst.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@distridata.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. Distri Data zal zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies

Voor een overzicht van de cookies op onze site verwijzen wij je graag naar onze Cookieverklaring.

Overige sub-processors

Distri Data maakt, afhankelijk van de gekozen dienstverlening, mogelijk gebruik van de volgende sub-processors:

  • Transip BV: Hosting
  • cta
    Benieuwd wat Distri Data kan betekenen voor uw bedrijf?

    Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een demo.